Vaasanseudun ADHD-yhdistys ry

Käyttöehdot

Tällä sivustolla esitetty informaatio on tarjolla ainoastaan yleisluontoiseksi taustatiedoksi. Vaasanseudun ADHD-yhdistyksellä ei ole vastuuta näiden sivujen sisältämän informaation tulkitsemisesta tai käytöstä aiheutuvista seurauksista. Esitettyä informaatiota ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin antamaa hoitoa tai informaatiota. Jos epäilet itselläsi olevan ADHD, tulee sinun kääntyä lääkärin puoleen.

Användningsvillkor

Informationen på dessa sidor är menade endast som ungefärlig bakgrundinformation. Vasanejdens ADHD-förening tar ej ansvar för tolkningen av informationen på dessa sidor eller för av användandet förekommande konsekvenser. Informationen är inte ämnad till att kompensera informationen eller vården som läkaren gett. Om du misstänker att du har ADHD bör du vända dig till en läkare.